pl

czytaj więcej

Regulamin Apartamentu z prywatnym basenem, sauną i dwoma tarasami - Młyńska 8

Regulamin Apartamentu z basenem i sauną Młyńska 8

Maksymalna liczba gości dorosłych to 2 osoby. Cena regularna w tygodniu to 999 zł, w weekend 1149 zł za dobę. W okresach swiąt, wakacji, ferii, długich weekendów cena może ulec zmianie. Możliwe jest zarezerwowanie dodatkowej sypialni dla  maksymalnie dwójki dzieci do lat 14 ( powyżej 3 roku dopłata 250 zł/dobę za każde dziecko) oraz opcja dosatawki łóżeczka turystycznego dla niemowlaka( dopłata 70 zł). Możliwość pobytu z psem ( dopłata 150 zł za dobę). Apartement zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym, dlatego obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez i przyjmowania gości w trakciem pobytu (również w ciągu dnia). Wynajem w wekendy, święta, ferie wakacje minimum 2 doby!

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin okresla zasady rezerwacji i najmu lokalu (apartamentu) w budynku położonym w Bielsku-Białej, przy ulicy Młyńska 8, lokal 14A
2. Użyte w Regulaminie okreslenia oznaczają:
a. Najem – oddanie przez Wynajmującego Najemcy/Klientowi lokalu do czasowego używania i zobowiązanie Najemcy do uiszczenia umówionej opłaty (czynszu) za najem. Najyty lokal może być wykorzystywany tylko w celach mieszkalnych. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację żadnych imprez oraz przyjęć okolicznosciowych w wynajmowanym Apartamencie.
b. Regulamin – Regulamin najmu lokalu (apartamentu),
c. Lokal/Apartament – lokal przeznaczony do najmu,
d. Najemca/Klient – osoba zainteresowana (dokonująca) rezerwacji/osoba najmująca (osoba widniejąca w Karcie Meldunkowej) apartament,
e. Najemca/Klient indywidualny – osoba/y zainteresowana/e (dokonująca/e) rezerwacji danego Lokalu, osoba/y najmująca/e dany Apartament,
f. Wynajmujący – MiM Wojciech Wolny 44-104 Gliwice, Mazowiecka 27 NIP 631 211 26 92
3. Dokonując rezerwacji oraz najmu lokalu najemca tym samym akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Kwestie dotyczące wysokosci opłat pobieranych/należnych za najem zostały szczegółowo (z uwzglydnieniem konkretnych Lokali/Apartamentów) przedstawione na stronie internetowej: www.mlynska8.com dla rezerwacji dokonywanych poprzez niniejszą strony lub oddzielnie dla rezerwacji dokonywanych osobiscie lub poprzez e-mail lub telefonicznie.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks Cywilny.

 

§ 2. Sposoby dokonywania rezerwacji/anulacji oraz warunki płatności/koszty


1. Rezerwacji apartamentu można dokonać w nastypujący sposób:
a. poprzez system internetowy na stronie www.mlynska8.com, który pokieruje od wyboru daty zameldowania aż do płatnosci za rezerwację lub
b. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mlynska8@eurocapital.pl 
Klient wysyła zapytanie, następnie otrzymuje na podany adres e-mail - oferty dostępnych terminów. Po odesłaniu przez Klienta potwierdzenia przyjycia i zaakceptowania naszej oferty uznaje się, że umowa została zawarta i rezerwacja zostaje przyjęta do zatwierdzenia. Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny (do Klienta) zawierający szczegóły dotyczące rezerwacji oraz płatnosci lub
c. telefonicznie podczas rozmowy, dzwoniąc na numer tel.: +48693626960 ( w godz. od 9.00 do 20.00 )
2. Warunki rezerwacji są następujące:
Wymagamy wpłaty 100% wartosci rezerwacji w dniu dokonania rezerwacji Apartamentu przez Klienta. Wpłata pełnej wartosci rezerwacji jest akceptowana przelewem bankowym, kartą kredytową lub przelewem poprzez system widniejący w naszym systemie rezerwacyjnym. 

3. Nie uiszczenie opłaty rezerwacyjnej po dokonaniu procesu rezerwacji powoduje anulowanie rezerwacji bez koniecznosci powiadomienia Klienta ze strony Wynajmującego.

Warunki anulowania rezerwacji i opłaty za anulację rezerwacji:
4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta indywidualnego najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczyciem najmu (nie wlicza się daty rozpoczecia pobytu), Klient nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
5. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta indywidualnego później niż na 30 dni przed planowanym rozpoczyciem najmu ( nie wlicza się daty rozpoczecia pobytu) lub w dzień wynajmu (data zameldowania) lub w przypadku nie dojazdu przez Klienta, zostaje on obciążony opłatą wniesioną tytułem rezerwacji Apartamentu (100% wartosci rezerwacji)
6. Odwołanie/anulacja rezerwacji powinno nastąpić poprzez wysłanie wiadomosci e-mail na adres: mlynska8@eurocapital.pl 
7. Osoba dokonująca rezerwacji/Najemca lokalu musi mieć ukończone 18 lat.
8. Za osoby nieletnie przebywające w najętym apartamencie odpowiadają osoby pełnoletnie, pod których opieką nieletni pozostają.
9. Za zwierzyta domowe przebywające w najętym lokalu odpowiada Klient. Za zwierzęta w apartamentach mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
10. W przypadku skrócenia przez Klienta swojej rezerwacji, po rozpoczyciu pobytu należna za najem opłata za niewykorzystany okres nie zostaje zwracana.
11. Po zgłoszeniu anulacji wczesniej niż na 30 dni przed planowanym przyjazdem, wpłacona kwota tytułem rezerwacji zostanie zwrócona w ciągu 14 dni na podany numer konta. Modyfikacja dokonanej rezerwacji (skrócenie lub jej wydłużenie) jest możliwa bezpłatnie jedynie na 30 dni przed rozpoczyciem pobytu.

 

§ 3. Zakwaterowanie Klienta oraz opuszczenie lokalu przez Klienta


1. Odbiór kluczy przez Klienta możliwy jest w dniu rozpoczycia najmu przy ul. Młyńska 8/14A Bielsko-Biała, po wczesniejszym uzgodnieniu godziny zameldowania, nie później niż o godzinie 18.
2. Rozpoczycie najmu lokalu może nastąpić w dniu przewidzianym w rezerwacji nie wczesniej niż o godzinie 15:00.
3. Opuszczenie najytego lokalu powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później jednak niż do godziny 12:00 tego dnia. Uwaga! W przypadku nie wymeldowania do godziny 12.00 w dniu zakończenia rezerwacji dokonanej przez Klienta – wobec braku jej przedłużenia przez Klienta o kolejną dobę lub braku kontaktu telefonicznego/ mailowego z Najemcą/Klientem – apartament zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta opłatą za kolejną doby, chyba że strony ustalą pisemnie inną godziny opuszczenia lokalu.
4. Przy odbiorze kluczy Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamosci (dowód osobisty, paszport) potwierdzający dane osobowe Klienta niezbydne do wypełnienia Karty meldunkowej. W chwili check-in (odbiór kluczy) Klient zobowiązany jest do podpisania Karty meldunkowej wypełnionej przez pracownika firmy MiM Wojciech Wolny, danymi Klienta spisanymi z dowodu osobistego/paszportu.
Nie jest możliwe wydanie kluczy do Apartamentu bez podpisania przez Klienta Karty meldunkowej.
5. Opuszczenie lokalu przez Klienta/wykwaterowanie odbywa się w obecnosci pracownika firmy, który dokona wstępnego sprawdzenia stanu apartamentu i jego wyposażenia.


Uwaga! Przy zameldowaniu wymagana jest wpłata kaucji w wysokosci 500 zł, celem zabezpieczenia Apartamentu przed ewentualnymi zniszczeniami. Po sprawdzeniu Apartamentu kaucja może być zatrzymana do czasu wyceny szkód.

 

§4. Warunki korzystania z najmowanego lokalu


1. Sprzątanie lokalu (raz w tygodniu) podczas pobytu Klienta jest wliczone w ceny najmu lokalu tylko w przypadkach najmu trwającego powyżej 7 dni nie dłużej jednak niż dni 30.
2. Sprzątanie dodatkowe lokalu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu tej kwestii.
3. W najętym apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (również na tarasach zewnętrznych) oraz palenia świec i świeczek. Mieszkanie jest wyposażone w czujniki temperatury i dymu które skutecznie wykrywają np. dym papierosowy. Nie zastosowanie się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osoby, która złamała zakaz kary pieniężnej w wysokości minimum 500 zł za każdorazowe wzbudzenie alarmu.
4. Obowiązuje zakaz wychodzenia na tarasy zewnetrzne pod wpływem alkoholu, oraz przez osoby niepełnoletnie bez opieki opiekunów.
5. Lokale oddane w najem są w pełni wyposażone.
6. Wykorzystywanie zdjęć i nagrań z wnętrza apartamentu w celach komercyjnych jest surowo zabronione, sesje zdjęcie mogą być wykonywane jedynie po pisemnej zgodzie właściciela apartamentu i są dodatkowo płatne. Cena ustalana jest indywidualnie. Za złamanie zakazu najemca zostanie obciążony karą w wysokości 5000 zł za pobyt.
7.Obiekt jest całodobowo chroniony, wszystkie części wspólne apartamentowca są monitorowane przez kamery (korytarze, windy, klatki schodowe, parking, brama wjazdowa, garaże).

§ 5. Prawa i obowiązki Klienta/Najemcy


1. Najemca (osoba widniejąca w Karcie meldunkowej) ponosi odpowiedzialnosć materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu oraz znajdujących siy w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Najemcy, innych osób przebywających razem z Najemcą lub zwierząt domowych należących do Najemcy lub innych osób przebywających razem z Najemcą.
2. Najemca zobowiązany jest zawiadomić pracownika firmy o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.
3. Jeżeli nastąpi sytuacja opisana w § 5 ust. 1 Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałych szkód i wymianą uszkodzonego wyposażenia.
4. Najemca nie może przekazywać lokalu/apartamentu w podnajem osobom trzecim.
5. W najętym lokalu/apartamencie mogą przebywać i nocować tylko osoby zgłoszone przez Klienta podczas dokonania rezerwacji/check-in Maksymalnie dwie osoby dorosłe. Dodatkowe osoby przebywające w apartamencie i nie zgłoszone podczas zameldowania, będę proszone o opuszczenie lokalu przez ochronę, a osoba zameldowana zapłaci za każdego niezameldowanego gościa/powyżej 2 osób/ 250 zł kary.  W razie niedostosowania się do poleceń ochrony, wzywana będzie policja. Za każdą inerwencję ochrony/policji pobierana jest opłata w wysokości 300 zł. Będzie ona pobierana z kaucji.
6. Na terenie całej nieruchomosci obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
7. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w wynajmowanym lokalu/apartamencie.
8. Najemca nie może wymieniać zamków, ani dorabiać kluczy do najmowanego apartamentu.
9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcy kluczy, pilota do bramy, pilotów sterujacych klimatyzacją i oswietleniem, Wynajmujący wyda Klientowi zapasowe klucze/ piloty po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokosci 200 PLN. W przypadku nie zdania kluczy/ pilotów do Apartamentu w chwili wymeldowania – Klient zostanie obciążony bezzwrotną opłatą w wysokosci 250 PLN za każdą zagubiona rzecz.
10. Niedozwolone jest organizowanie w najętym apartamencie przyjęć i imprez oraz inne zachowania mogące zakłócić spokój i ciszy nocną pozostałych Lokatorów. Nie zastosowanie się do w/w zakazu będzie skutkowało obciążeniem Najemcy (osoba widniejąca w Karcie meldunkowej) karą w wysokosci 3000 PLN oraz 300 PLN za każdorazową interwencjy Policji lub Ochrony.
11. Szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej powinny zostać potwierdzone w protokole sporządzonym i podpisanym przez pracownika firmy.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Wynajmującego


1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialnosci za utraty lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w najętym lokalu a należących do Klienta lub osób z nim przebywających a dokonanych przez osoby trzecie.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialnosci względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartosciowych, kosztownosci albo przedmiotów mających wartosć naukową lub artystyczną a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np.: pożar, powódź itp.) .
2. Wynajmujący posiada odpowiednią polisy ubezpieczeniową zabezpieczającą ewentualne roszczenia Najemcy o rekompensaty strat, które poniósł Klient z winy Wynajmującego.
3. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw w najytym lokalu jeżeli naprawy te są niezbydne do normalnego umówionego korzystania z najętego lokalu.

 

§ 7. Dane osobowe


Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta a wymienione w formularzu rezerwacyjnym on-line oraz w Karcie meldunkowej przetwarzane są przez firmy MiM Wojciech Wolny. jedynie w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy najmu lokalu/apartamentu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926) 

 

§ 8. Regulamin Korzystania z basenu

 I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Prywatny Basen znajdujący siy w apartamencie przy ulicy Młyńska 8/14A jest basenem niestrzeżonym, dlatego osoby niepełnoletnie winny przebywać w nim tylko pod opieką dorosłych.
2. Przed wejsciem do basenu oraz rozpoczyciem korzystania z poszczególnych urządzeń basenu należy zapoznać siy z niniejszym regulaminem oraz stosować siy do niego podczas całego pobytu.
3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w basenie wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna, całkowicie odpowiedzialnego za niepełnoletniego przez cały okres przebywania w basenie
4. W basenie całkowitą odpowiedzialnosć za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
5. Jednoczesnie z basenu korzystać mogą maksymalnie 4 osoby .
6. Basen jest dostepny dla najemcy całodobowo.
7. Na basenie obowiązuje całkowity zakaz:
§ wnoszenia, spożywania i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych srodków odurzających, psychotropowych itp.,
§ wnoszenia opakowań i naczyń szklanych, ostrych narzydzi oraz innych, przedmiotów niebezpiecznych
§ przebywania zwierząt,
§ przebywania osób, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych srodków odurzających.
8. Głybokosć basenu wynosi 140 cm.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU
1. Każdy użytkownik basenu jest zobowiązany do umycia całego ciała przed wejsciem do basenu.
2. zabrania się:
- biegania po obejsciach, dojsciach i wpychania do wody innych użytkowników, skakania do wody.
- wchodzenia na balustrady basenu oraz urządzenia o innym przeznaczeniu,,
- wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
- konsumpcji artykułów żywnosciowych w basenie,
- zakazuje siy wnoszenia do basenu szklanych opakowań, naczyń, ostrych narzydzi, oraz sztućów,
- zakazuje siy żucia gumy w basenie,
- niszczenia wyposażenia,
- zanieczyszczania wody basenowej,
- korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
3. Zabrania siy korzystania z basenu osobom, u których oznaki wskazują na:choroby skóry, grzybicy, brodawczaka, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące siy rany, brak higieny osobistej, padaczky, czyste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudnosci w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie, są uczulone na srodki dezynfekujące, posiadają choroby układu wydalania, cierpią na choroby związane z niewydolnoscią układu krążenia, z przeciwskazaniami lekarskimi.
4. Zabrania korzystania z basenu osobom, po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych srodków odurzających lub psychotropowych.
5. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia i kobiety w ciaży powinny korzystać z basenu ze szczególna ostrożnoscią (lub po skonsultowaniu siy ze swoim lekarzem).
6. Firma MiM Wojciech Wolny nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie.
7. Zabrania sie korzystania z przeciwprądu osobom niepełnoletnim.
8. Osoby korzystające z basenu winny kąpać siy przy zamkniytych drzwiach, w celu utrzymania otymalnej temperatury powietrza.
9. Basen jest filtrowany automatycznie, wszystkie urządzenia, chemia basenowa posiadają atesty higieniczne.
10. Basen jest regularnie czyszczony, badany i serwisowany.

 

III. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY:
Przed przystąpieniem do korzystania z sauny należy się zapoznać z instrukcją regulatora pieca sauny 

Sauna jest integralną częścią apartamentu i obowiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.

Przed wejściem do kabiny sauny należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem

W kabinie sauny może przebywać maksymalnie jednocześnie 2 osoby.

Zaleca się korzystać z sauny zupełnie nago lub z owinięciem ciała w suchy ręcznik.

Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć je do sucha.

Przed wejściem do sauny należy zdjąć klapki, okulary, szkła kontaktowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.

Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, chore na padaczkę (epilepsję), małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby będące pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

Nie zaleca się korzystania z sauny osobom bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, kobietom w ciąży i w czasie menstruacji.

Wszystkim osobom korzystającym z sauny zaleca się konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.

Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

Korzystający z sauny (Najemca) ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.

Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

Po opuszczeniu sauny i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz powolnego schłodzenia całego ciała.

W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę.

Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

Na terenie sauny zabrania się: a) wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, b) wykonywania zabiegów kosmetycznych, c) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych, d) polewania wodą lub innymi płynami/olejkami siedzisk, pieca oraz znajdujących się w nim kamieni, e) wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, f) wnoszenia napojów alkoholowych, g) palenia tytoniu, h) niszczenia i uszkadzania wyposażenia, i) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy natychmiast zgłosić Wynajmującemu.

O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOSĆ I KARY
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia basenu obowiązuje odpłatnosć w wysokosci 100% wartosci szkody, jak również za zanieczyszczenie w wyniku którego konieczne bydzie spuszczenie wody basenowej i czyszczenie niecki basenowej.
2. Firma MiM Wojciech Wolny nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu basenu. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

Dokonanie rezerwacji jest rownoznaczne z akceptacja powyzszego regulaminu